EXTRAFIGHT

(WAGA SREDNIA, -84 KG): JAY SILVA VS AZIZ KARAOGLUARAOGLU

KSW News - - News -

Kolejne „zagraniczne” starcie na karcie KSW 31 to pojedynek dwóch zawodników s³yn¹cych z efektownych nokautów. Jay Silva zyska³ zainteresowanie polskich kibiców pamiêtn¹ trylogi¹ z Micha³em Materl¹, kiedy dwukrotnie nieznacznie przegrywa³ na punkty, a raz znokautowa³ ulubieñca polskich ki- biców. Karaoglu to równie¿ kilkukrotny uczestnik gal KSW i autor fantastycznych nokautów na Vitorze Nobredze i Piotrze Strusie. W trójmiejskiej ERGO ARENIE obaj bêd¹ chcieli sprawdziæ moc piêoeci i odpornooeæ na ciosy swoich szczêk. Zawodnik, który pierwszy poczuje si³ê ciosu rywala, mo¿e siê ju¿ nie pozbieraæ.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.