TO BĘDZIE NIEZWYKLE CIEKAWA WALKA

ROZMAWIAMY Z MICHAŁEM MATERLA

KSW News - - News -

Kilka razy walczyłes w obronie mistrzowskiego pasa. Starcie z Tomaszem Drwalem to kolejny taki pojedynek. Czy stawka takiej walki paralizuje, czy moze jeszcze bardziej Cie nakreca?

MM:- Zdecydowanie jeszcze bardziej mnie nakrêca. Tomek to niezwykle utytu³owany zawodnik, prawdziwy prekursor tego sportu w Polsce. Od wielu lat ludzie czekali na nasze starcie i wreszcie na KSW 31 przyjdzie nam stan¹æ po przeciwnych stronach klatki. Ju¿ nie mogê siê doczekaæ pierwszego gongu.

Jestes zadowolony z przebiegu przygotowan?

MM:- Jestem bardzo zadowolony. Od ostatniej kontuzji w październiku nie tylko ciê¿ko pracowa³em, ale równie¿ regenerowa³em mój organizm. Jeszcze w grudniu by³em w Tajlandii, później na obozie kondycyjnym Zakopanem i po raz kolejny w Stanach Zjednoczonych w American Kickboxing Academy. Sporo te¿ biegałem, pływałem i jeździ³em na rowerze, a ca³ooeæ przygotowañ spinali mój dietetyk Kuba Mauricz i trener od przygotowania fizycznego Arek Kordus.

Czego spodziewasz sie po Drwalu? Bedzie ostra wycinka?

MM:- Na pewno ka¿dy z nas bêdzie chcia³ prze³amaæ drugiego, narzuciæ mu swój styl walk. Nikt na pewno nie bêdzie kalkulowa³, dlatego ta walka bêdzie niezwykle ciekawa.

KAZDY Z NAS BEDZIE CHCIAŁ PRZEŁAMAC DRUGIEGO, NARZUCIC MU SWÓJ STYL WALK. NIKT NA PEWNO NIE BEDZIE KALKULOWAŁ, DLATEGO TA WALKA BEDZIE CIEKAWA.

Po raz ostatni Polak był Twoim przeciwnikiem na gali KSW dziewiec lat temu. Czy to ma jakies znaczenie?

MM:- Dla mnie osobioecie nie ma, ale dla fanów, dla ca³ego oerodowiska na pewno. Nigdy nie by³o w polskim MMA starcia dwóch tak utytu³owanych Polaków. Myoelê, ¿e kibiców du¿o bardziej ekscytuj ¹ takie starcia, ni ¿ moje walki z zagranicznymi zawodnikami.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.