W NIEDZIELĘ: PółMARATON!

ZBIóR NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NIEDZIELNEGO WYDARZENIA

Maraton Gliwicki - - PIERWSZA STRONA -

Trasa III Półmaratonu Gliwickiego została wytyczona tak, by pokazać uczestnikom jak najwięcej atrakcyjnych, charakterystycznych fragmentów miasta, obiektów zabytkowych i obecnych inwestycji. Trasa poprowadzi m.in. przez ulice: Kochanowskiego, Słowackiego, Okulickiego, Kozielską, Jasnogórską, Zwycięstwa, Rynek, Wrocławską, Akademicką, Krzywoustego, Lotników i Bojkowską do mety w Nowych Gliwicach. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 23 października 2016 o godz. 10:00, okolice Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o. Biuro Zawodów będzie otwarte 22 października 2016, Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o.

ZAJĄCE

Na trasie biegaczom pomogą “zające”, czyli osoby nadające tempo i motywujące uczestników biegu do dalszego wysiłku i jak najlepszych wyników.

MUZYKA

Nie zabraknie też muzyki. Trudy sportowych zmagań umilą koncerty. Na trasie biegu będzie można spotkać muzyków z zespołu Wiewiórka na Drzewie, MaFoBe oraz zaproszonych gości.

UCZESTNICTWO

W zawodach udział mogą brać zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat, przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową, dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu (lub w dzień startu rano). Szczegóły na temat rejestracji dostępne są na stronie internetowej organizatora: www. polmaratongliwicki.pl.

” NA TRASIE BIEGACZOM POMOGĄ “ZAJĄCE”, CZYLI OSOBY NADAJĄCE TEMPO I MOTYWUJĄCE UCZESTNIKÓW BIEGU DO DALSZEGO WYSIŁKU I JAK NAJLEPSZYCH WYNIKÓW.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

Podczas Półmaratonu Gliwickiego prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn; K,M-16 - (18-19 lat); K,M-20 - (20-29 lat); K,M-30 - (30-39 lat); K,M40 - (40-49 lat); K,M-50 - (50-59 lat); K,M-60 - (60-69 lat); K,M70 - (powyżej 70 lat); klasyfikacja mieszkańców miasta Gliwice (na podstawie dowodu zameldowania); Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu (uwaga: organizator nie dopuszcza do startu wózków). Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

DEPOZYTY

Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.