NA XIII ETAP LOTTO POLAND BIKE MARATHON ZAPRASZA SEBASTIAN NOWACZKIEWICZ, WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY

Poland Bike Magazyn Rowerowy - - NEWS - Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Pora na debiut LOTTO Poland Bike Marathon w Sitkówce-Nowinach, w powiecie kieleckim, na ziemi świętokrzyskiej. Trasa maratonu rowerowego prowadzić będzie w obrębie urokliwego Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Z ogromną przyjemnością zapraszam wszystkich miłośników jazdy na rowerze do udziału w tych zawodach.

Pragnę także zachęcić Państwa do pozostania w naszej Gminie i zwiedzenia urzekających zakątków Gór Świętokrzyskich. Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kielce, w centralnej części województwa świętokrzyskiego, przy drodze krajowej Warszawa-Kraków. Fundamentem rozwoju tych ziem od XIV wieku do czasów obecnych, są naturalne bogactwa mineralne. Region, w którym jest położona Gmina, należy do najciekawszych geologicznie obszarów naszego kraju. O wydobywczej przeszłości Gminy świadczą liczne odsłonięcia geologiczne, stare wyrobiska oraz czynne zakłady górnicze. Wydobywano tu rudy metali, minerały ozdobne, surowce budowlane oraz marmury. Na uwagę zasługuje Kamieniołom „Szewce” oraz Kamieniołom „Zgórsko” na Górze Berberysówce, a także Pomnik przyrody nieożywionej „Kowala”. Znajdują się tu również jedne z największych w Europie i na świecie zakłady przemysłu cementowo-wapienniczego. Choć przemysł wiele zmienił, nie zatarł jednak pierwotnego uroku tego miejsca. Można tu znaleźć skały pochodzące z prawie wszystkich okresów dziejów ziemi, począwszy od kambru, a skończywszy na czwartorzędzie. Przez centralną część Gminy przebiega Pasmo Zgórskie z dominującą Górą Patrol oraz Pasmo Posłowickie z Górą Biesak. Na południe od Pasma Zgórskiego położony jest Grzbiet Bolechowicki. Przez północno-zachodnią część Gminy przechodzą znakowane, piesze szlaki turystyczne: czerwony, czarny i niebieski. Prowadzą one turystów przez Chęcińsko-Kie- lecki Park Krajobrazowy, obejmujący południowo-zachodnią część Gminy, gdzie można znaleźć około 50 gatunków roślin chronionych i rzadkich. Porastające wzgórza, lasy sosnowo-bukowe urzekają niezwykłą i zachwycającą mozaiką kolorów od wczesnej wiosny do jesieni. W niezwykłej barwie stoi zwłaszcza Góra Patrol, na której szczycie krzyżują się wszystkie wymienione powyżej szlaki turystyczne. Sprzyjają one nie tylko pieszym wędrówkom, rowerowym przejażdżkom, ale również skupiają pasjonatów grzybobrania.

Największą atrakcją Gminy jest niewątpliwie Pływalnia „ Perła”, gdzie zarówno dorośli jak i dzieci mogą skorzystać z kompleksu basenów, sauny fińskiej, łaźni parowej, jacuzzi, kawiarni oraz kilku zjeżdżalni. W bez- pośrednim sąsiedztwie pływalni funkcjonuje dobrze rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna w postaci Schroniska „Ventus”, znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Odwiedzający nas goście mogą korzystać z bardzo dobrze przygotowanych obiektów sportowych oraz auli. Nieprzypadkowo więc Schroni- sko w Nowinach jest wymarzona bazą wypadową podczas zwiedzania Gór Świętokrzyskich, zarówno pieszo jak i kajakiem, gdyż w jego pobliżu znajduje się także niezwykle urokliwy szlak kajakowy po rzece Bobrza przyciągający miłośników turystyki wodnej.

Chcąc urozmaicić swój pobyt, warto odwiedzić również miejsca zasługujące na szczególną uwagę. Należy do nich pomnik w Szewcach upamiętniający bitwę oddziałów Armii Krajowej z Niemcami oraz grób ku czci rozstrzelanych przez komunistów żołnierzy AK w zgórskim lesie. Mam nadzieję, że przedstawiając Państwu naszą gminę, zachęcam jednocześnie do jej odwiedzenia.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.