Triumf myśli nad materią

Polityka - - Historia -

MATEMATYKA JAKO NAUKA ZYSKUJE NA ZNACZENIU. OSOBY Z TYM WYKSZTAŁCENIEM STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ POSZUKIWANYMI PRACOWNIKAMI NA CAŁYM ŚWIECIE. BEZ MATEMATYKÓW NIE BYŁOBY WIĘKSZOŚCI WSPÓŁCZESNYCH WYNALAZKÓW.

Nadal jednak w powszechnym przekonaniu znajomość matematyki to wiedza tajemna, nieprzydatna humanistom. To krzywdzące podejście dla królowej nauk stara się od kilku lat zmieniać Fundacja mBanku. – Matematyka jest fundamentem logicznego myślenia, początkiem edukacji finansowej, przedsiębiorczości, bankowości, ale także fizyki, architektury, informatyki. Dlatego chcemy rozwijać i stymulować myślenie matematyczne, pokazywać, jak jest ciekawe i potrzebne w codziennym życiu – podkreśla Iwona Ryniewicz, prezes Fundacji mBanku.

Jednym z najnowszych działań fundacji promujących tę dziedzinę nauki jest konkurs „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką, magisterską lub licencjacką z matematyki. Siedmioosobowe jury oceniło 33 prace nadesłane przez absolwentów wydziałów matematycznych z całej Polski.

Ostatecznie do ścisłego grona finalistów wybrało sześć wyróżniających się nowatorskimi i oryginalnymi rozwiązaniami oraz metodami badawczymi. A spośród nich trzy najlepsze, w tym laureata konkursu, które uhonorowano nagrodami pieniężnymi.

Dla każdego z tych młodych naukowców kontakt z matematyką i pasja do jej zgłębiania rozpoczęły się już w szkole podstawowej. – Matematyka to story of my life – mówi Edyta Kania z Uniwersytetu Wrocławskiego, jedyna kobieta wśród finalistów konkursu (12 złożyło swoje prace). Zaś Wojciech Górny, zdobywca głównej nagrody, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie jego doktorant, przyznaje, że matematyki można się nauczyć, ale w całym procesie niezwykle ważni są dobrzy nauczyciele, którzy na lekcjach potrafią czymś zaciekawić, odczarować hermetyczność matematycznych działań.

O swojej pracy mówi: – Jest na styku wielu dziedzin matematyki, które lubię: równań różniczkowych cząstkowych i teorii miary. Więc pisanie jej było nie tylko twórczym wyzwaniem.

Górny, oprócz nagrody finansowej, otrzymał także statuetkę STEFCIO, wykonaną na cześć wybitnego polskiego matematyka Stefana Banacha. Przedstawiciele fundacji uznali, że idealnym terminem na coroczny finał konkursu będzie rocznica urodzin Banacha (w tym roku było to 125-lecie). Wybór Banacha na patrona konkursu to sprytne posunięcie, bo „nikt bardziej nie

Przede wszystkim cieszymy się z liczby nadesłanych prac magisterskich. Stanowią one wyraźną część wszystkich prac z matematyki, złożonych w minionym roku na różnych uczelniach w całym kraju. Także w tych mniejszych ośrodkach, w których wydziały matematyki dopiero budują swoją pozycję. Warto docenić też różnorodność tematyki prac. Stanowiły one rozsądną próbę tego, jakie dziedziny matematyki są w Polsce żywe i przyciągają studentów. Nie zabrakło więc tematów np. z analizy matematycznej, geometrii, topologii, działań różniczkowych, statystki, teorii decyzji i teorii gier.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.