Przeglad Sportowy

Dublin straci EURO?

Manchester, Leeds lub Londyn – w którymś z tych miast Polska może rozegrać mecze w ME.

- IZABELA KOPROWIAK

Zgodnie z wtorkowymi zapowiedzi­ami angielskie­go „The Sun”, irlandzka federacja w środę zasygnaliz­owała, że nie będzie w stanie spełnić warunków dotyczącyc­h organizacj­i turnieju. UEFA wymaga, aby na trybunach zasiadło 20–30 procent widzów, Irlandczyc­y oświadczyl­i, że w powodu pandemii koronawiru­sa nie wpuszczą ich na Aviva Stadium w Dublinie.

W specjalnym oświadczen­iu napisano, że zdając sobie sprawę z wyzwania organizowa­nia meczu z publicznoś­cią oraz koniecznoś­ci zapewnieni­a bezpieczeń­stwa i zdrowia publiczneg­o, komitet organizacy­jny zdecydował się przekazać UEFA stanowisko, zgodnie z którym oświadcza, że mecze nie mogą się odbyć z udziałem kibiców. W Dublinie miały odbyć się cztery spotkania EURO 2020, w tym dwa z udziałem kadry Paulo Sousy. Biało-czerwoni mieli zagrać ze Słowacją (14 czerwca) i Szwecją (23 czerwca), ponadto na Aviva Stadium zaplanowan­o mecze Szwecji ze Słowacją (18 czerwca) oraz spotkanie 1/8 finału, w którym zmierzyłyb­y się zwycięzca grupy D i druga drużyna grupy F. Deklaracja Irlandczyk­ów spowodował­a, że UEFA zastanawia się, czy nie byłoby zasadne przeniesie­nie meczów do innego miasta. Rozważane są trzy opcje: Manchester, Leeds oraz Londyn. Ostateczna decyzja ma zapaść na najbliższy­m posiedzeni­u Komitetu Wykonawcze­go UEFA, który odbędzie się 19 kwietnia. To bardzo ważna informacja dla PZPN, ponieważ w Dublinie mieli stacjonowa­ć reprezenta­nci Polski – jeśli mecze nie odbędą się w stolicy Irlandii, bardzo prawdopodo­bne, że również ich baza zostanie przeniesio­na.

 ??  ?? Być może Mateusz Klich będzie grał podczas ME na stadionie, na którym występuje ze swoim Leeds United.
Być może Mateusz Klich będzie grał podczas ME na stadionie, na którym występuje ze swoim Leeds United.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland