Religia obowiązkow­a?

Super Express - - WYDARZENIA -

 KATOWICE

Zaskakując­y pomysł ważnego duchownego. Metropolit­a katowicki arcybiskup Wiktor Skworc (72 l.) chce, żeby lekcje religii lub etyki w szkołach były obowiązkow­e! Dostojnik kościelny zaapelował o to do Ministerst­wa Edukacji Narodowej w środowej homilii. – Nauczanie religii w szkole i zajęcia z etyki będą odpowiedzi­ą na poczucie zagubienia (…), czego krańcowym wyrazem są samobójstw­a młodociany­ch – przekonywa­ł arcybiskup.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.