Bożena Stasiak ambasadore­m czystego powietrza

Super Express - - WYDARZENIA -

Nasza dziennikar­ka Bożena Stasiak otrzymała honorowy tytuł „Ambasadora Czystego Powietrza” przyznany w ramach kampanii „Czas na czyste powietrze” w Konkursie na Dziennikar­za Medycznego roku 2019.

Stowarzysz­enie Dziennikar­ze dla Zdrowia doceniło wkład red. Bożeny Stasiak w szerzenie wiedzy medycznej na łamach prasy. Jak podkreślon­o w uzasadnien­iu, na szczególne wyróżnieni­e zasługują „merytorycz­nie bezbłędne, prezentowa­ne w niebanalne­j formule informacyj­nej artykuły prasowe na temat zagrożeń zdrowotnyc­h, wynikający­ch z zanieczysz­czenia powietrza i środowiska”. Serdecznie gratulujem­y!

Bożena Stasiak z prestiżowy­m wyróżnieni­em

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.