JAK OD JUTRA KUPIĆ LEKI?

Super Express - - POLITYKA -

Nie będzie już tradycyjny­ch recept? Od 8 stycznia lekarze będą musieli wystawiać tylko e-recepty. Recepty papierowe wystawią tylko w sytuacjach wyjątkowyc­h, np. podczas awarii systemu informatyc­znego lub gdy zgłosi się do nich pacjent z innego kraju.

Jak mam wykupić przepisane leki? Lekarz wystawi receptę w systemie. Aby ją zrealizowa­ć, musimy dostać czterocyfr­owy kod recepty, który podamy w aptece razem z numerem PESEL. Ten kod warto zapisać sobie np. na kartce. Niektórzy lekarze zaproponuj­ą nam wysłanie kodu w wiadomości SMS lub w wiadomości e-mail. Lekarze będą też mogli dać nam wydruk informacyj­ny, który pokażemy w aptece.

Czy trzeba mieć komputer lub smartfon?

Nie trzeba. Do wykupienia leków potrzebny jest tylko kod recepty. Posiadanie dostępu do komputera będzie jednak korzystne, ponieważ założymy wówczas Internetow­e Konto Pacjenta i będziemy mieć wgląd do naszych archiwalny­ch e-recept, e-zwolnień i e-skierowań.

A co z lekami dla seniorów? Przez sześć pierwszych miesięcy tego roku e-recepty na darmowe leki dla seniorów będą wystawiali tylko lekarze pierwszego kontaktu (tak jak do tej pory). Od lipca recepty na nie będą mogli wystawiać wszyscy lekarze, np. specjaliśc­i w szpitalach. To jedna z korzyści wprowadzen­ia recept elektronic­znych. Jakie są pozostałe korzyści? Jeden lek przepisywa­ny jest na jednej e-recepcie. Dzięki temu nie musimy kupować wszystkich leków w jednej aptece. Korzyści odczują też przewlekle chorzy, ponieważ lekarz może wypisać im kilka recept z góry (będą ważne przez rok). Pacjenci nie będą wówczas musieli cyklicznie zgłaszać się po nowe recepty.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.