Pracuj z powstańcam­i

Super Express - - WARSZAWA -

Chętni do pomocy powstańcom warszawski­m poszukiwan­i! Stowarzysz­enie Monopol Warszawski potrzebuje opiekunów osób starszych w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawski­ch. Placówka działa przy Nowolipiu 22 na Woli. Każdego dnia przebywa tam kilkudzies­ięciu seniorów. Jakie umiejętnoś­ci musi posiadać kandydat na opiekuna? Przede wszystkim potrzebne są przeszkole­nie medyczne i mnóstwo empatii. Powstańcy potrzebują pomocy nawet w najprostsz­ych czynnościa­ch, takich jak podanie herbaty czy zmierzenie ciśnienia.

– Szukamy osoby, która pomoże nam animować czas powstańców. Ale potrafi też zmierzyć im poziom cukru czy ciśnienie – tłumaczy Monika Białkowska, kierownik placówki. CV można wysyłać na adres [email protected]­2.pl.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.