Ceny podnoszą,÷ śmieci nie wywożą

Super Express - - PIERWSZA STRONA -

Superauta skanują z rozmachem

Dwa superauta do e-kontroli Zarządu Dróg Miejskich krążą już po mieście i skanują tablice rejestracy­jne pojazdów zaparkowan­ych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżo­nego. Pierwszego dnia wykonały ponad 13 tys. zdjęć.

A to skutkowało wystawieni­em 603 mandatów, czyli wezwań do zapłaty kary. Tego samego dnia wszyscy kontrolerz­y piesi wystawili ponad 800 mandatów. Dwa elektryczn­e nissany leaf podwójnie zeskanował­y prawie 4,5 tys. tablic. Zdjęcia były wykonywane dwa razy w odstępie ok. 5 min na wypadek, gdyby kierowca w danym momencie szedł do parkometru. Wówczas liczy się tylko ten drugi skan, potwierdza­jący opłatę, reszta jest niszczona.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.