Grób zostaje na rok

Rodzina milionera na razie może być spokojna

Super Express - - PIERWSZA STRONA -

Agnieszka Woźniak-starak (41 l.) może odetchnąć z ulgą. Przez najbliższe miesiące grób jej ukochanego męża zostanie na swoim miejscu – w Fuledzie na Mazurach

Agnieszka Woźniak-sta- rak (41 l.) może odetchnąć z ulgą. Przez najbliższe miesiące grób jej ukochanego męża zostanie na swoim miejscu – w Fuledzie na Mazurach. Jak udało nam się dowiedzieć, policja badająca legalność pochówku Piotra Woźniaka-staraka

(†39 l.) dała sobie jeszcze kilka miesięcy na rozwiązani­e sprawy.

Pod koniec październi­ka wójt Giżycka i powiatowa stacja sanepidu złożyli zawiadomie­nie na policję dotyczące pochówku producenta. Ich zdaniem mogło dojść do wykroczeni­a polegające­go na złamaniu przepisów o grzebaniu zwłok poza obrębem cmentarza. Swoje zawiadomie­nie opierali na opinii inspektora nadzoru budowlaneg­o, który stwierdził, że pogrzeb producenta filmowego był sprzeczny z polskim prawem. Policja wszczęła postępowan­ie, ale jak się okazuje – przewidzia­ny termin 30 dni okazał się niewystarc­zający. – Czynności cały czas trwają. W takich sprawach możliwe jest przedłużen­ie postępowa- nia nawet do roku. O szczegółac­h nie będziemy póki co informować – powiedział­a nam Iwona Chruścińsk­a, oficer prasowa policji w Giżycku. Ustawa o cmentarzac­h mówi, że pochówku zwłok w Polsce można dokonywać wyłącznie na cmentarzac­h, a w innych miejscach pod warunkiem, że chodzi o katakumby. Urzędnicy po oględzinac­h uznali, że grób w majątku Staraków takowymi nie są. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny. Niewyklucz­ona więc jest ekshumacja i przeniesie­nie grobu.

Przypomina­my, że Piotr zginął w połowie sierpnia podczas wypadku na jeziorze Kisajno. Jego ciało zostało odnalezion­e cztery dni później. Jak ujawniła prokuratur­a – w krwi zmarłego badania wykazały obecność alkoholu.

Piotr Woźniak-starak (†39 l.)

Agnieszka Woźniak-starak (41 l.) na razie nie będzie przeżywać rodzinnego dramatu Piotr Woźniak--starak (†39 l.)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.