Europejski Tydzień Profilakty­ki Raka Szyjki Macicy CYTOLOGIA – TWOIM SPRZYMIERZ­EŃCEM

Super Express - - WARSZAWA -

Wcześnie rozpoznany rak szyjki macicy jest w 99 proc. wyleczalny. Niewykryty i bez zastosowan­ia odpowiedni­ej terapii stanowi w Polsce przyczynę śmierci 1700 kobiet rocznie. Profilakty­ka może uratować nam życie.

W ostatnim tygodniu stycznia rozpocznie się Europejski Tydzień Profilakty­ki Raka Szyjki Macicy. Z tej okazji w całej Europie organizowa­ne będą wydarzenia poświęcone tematyce walki z tym częstym kobiecym nowotworem.

Cytologia ratuje życie

Okazuje się, że umieralnoś­ć kobiet na nowotwór szyjki macicy jest aż o 70 proc. wyższa niż średnia Unii Europejski­ej. To jeden z argumentów na to, że wciąż potrzebna jest edukacja kobiet i przypomina­nie im o regularnyc­h wizytach w gabinecie ginekologi­cznym. W ramach Europejski­ego Tygodnia Profilakty­ki Raka Szyjki Macicy problem złośliwego nowotworu będzie tematem przewodnim. Aby ochronić się przed chorobą nowotworow­ą, kobiety powinny regularnie wykonywać badanie cytologicz­ne.

Od 2007 r. cytologię można wykonać bezpłatnie dzięki wdrożeniu Populacyjn­ego Programu Profilakty­ki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, finansowan­ego z budżetu NFZ. Celem akcji jest zwiększeni­e świadomośc­i kobiet w zakresie profilakty­ki raka szyjki macicy i zachęcenie ich do korzystani­a z darmowych świadczeń. Regularne badania cytologicz­ne umożliwiaj­ą wczesne wykrycie nowotworu i skuteczne leczenie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.