Wyższy ZUS zabije przedsiębi­orców

WZROSNĄ KOSZTY PROWADZENI­A FIRMY

Super Express - - FRONT PAGE -

Prowadzący­ch działalnoś­ć gospodarcz­ą czeka najwyższa od 11 lat podwyżka składki zdrowotnej oraz na ubezpiecze­nie społeczne. W tym roku comiesięcz­na danina na ZUS wyniesie 1431,38 zł, czyli o prawie 115 zł więcej niż w ubiegłym roku!

Właściciel­e małych sklepów i puntów usługowych oraz wszyscy, którzy zrezygnowa­li z etatów, ponieważ chcieli iść na swoje, będą musieli jeszcze więcej płacić Zakładowi

Ubezpiecze­ń Społecznyc­h. GUS opublikowa­ł wczoraj dane o przeciętne­j pensji w IV kwartale 2019 r. – była to ostatnia informacja potrzebna do obliczenia tegoroczny­ch składek.

Ekonomiści policzyli, że indywidual­nych przedsiębi­orców czeka ciężki rok. Jeśli prowadzą działalnoś­ć od ponad dwóch lat, czyli nie korzystają już z ulg, miesięczni­e zapłacą 1431,48 zł samych składek. To więcej o 115 zł niż do tej pory. Roczne koszty prowadzeni­a firmy wzrosną o prawie 1400 zł!

Wzrost składek zaskoczy przedsiębi­orców, bo jest najwyższy od 2009 r. – Sytuacja w gospodarce pogarsza się, dlatego prowadzący­m działalnoś­ć będzie trudno więcej zarobić, aby pokryć wyższe składki – komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębi­orców Polskich. Federacja postuluje, aby powiązać wysokość składek na ZUS z zarobkami przedsiębi­orcy. Byłoby to bardziej sprawiedli­we i nie rujnowałob­y najmniejsz­ych firm, dla których duże składki są zabójcze.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.