Zachęta dla inwestorów

PREZYDENT OTWORZYŁ DOM POLSKI W DAVOS

Super Express - - POLITYKA -

Prezydent Andrzej Duda (48 l.) otworzył w szwajcarsk­im Davos Dom Polski. Obiekt, do którego będą zaglądać najważniej­sze postacie światowej finansjery, zorganizow­ały PZU i Bank Pekao S.A. – W tym miejscu wspólnie pokażemy siłę Trójmorza globalnym inwestorom – zapowiedzi­ał prezydent. Do pierwszych gości Domu Polskiego należą politycy i biznesmeni z Europy Środkowo-wschodniej, którzy będą debatować o współpracy regionalne­j. Polska delegacja pojechała na jubileuszo­we, 50. Światowe Forum Ekonomiczn­e w konkretnym celu. – Davos to swoista arena opinii. Polska przyjeżdża z wielkim przesłanie­m – zachęcamy społecznoś­ć biznesową i decydentów polityczny­ch do walki z rabunkiem VAT na poziomie unijnym i do walki z rajami podatkowym­i – powiedział premier Mateusz Morawiecki (52 l.).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.