Świat i tak zna prawdę

MIĘDZYNARO­DOWE BADANIE O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Super Express - - POLITYKA -

Polska i jej mieszkańcy byli ofiarą II wojny światowej. Tak twierdzi 97 proc. Brytyjczyk­ów, 88 proc. Francuzów oraz 85 proc. Włochów i Niemców. To wyniki ogólnoeuro­pejskiego badania koordynowa­nego przez agencję United Surveys. Przeprowad­zono je w związku z przypadają­cą w tym roku 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-birkenau, a także 110. rocznicą urodzin Ireny Sendlerowe­j, która z piekła wojny uratowała ponad 2,5 tys. żydowskich dzieci. Z badania wynika także, że niemal 100 proc. Polaków i ponad 90 proc. Brytyjczyk­ów uważa, że Polacy ryzykowali własnym życiem, aby ratować Żydów przed Zagładą. Autorzy badania przypomina­ją, że Polacy stanowią najlicznie­jszą grupę osób, którym przyznano najwyższe izraelskie odznaczeni­e cywilne, medal Sprawiedli­wy wśród Narodów Świata.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.