Się przed sądem: Senator Stanisław Gawłowski (52 l.) tłumaczy Ścigają mnie, bo nie dałem pieniędzy Rydzykowi

Super Express - - POLITYKA - MMB, DOMIN

Do sądu trafił, bo politycy PIS i o. Tadeusz Rydzyk (75 l.) się na niego uwzięli? Tak twierdził senator Stanisław Gawłowski (52 l.), zeznając wczoraj w procesie, w którym jest oskarżony m.in. o przyjęcie gigantyczn­ych łapówek. W sprawie nieprawidł­owości w Zachodniop­omorskim Zarządzie Melioracji zarzuty usłyszało łącznie kilkadzies­iąt osób.

– Jestem osobą niewinną, trafiłem tutaj z powodów czysto polityczny­ch – bronił się na sali sądowej Gawłowski. Zdaniem byłego wiceminist­ra środowiska w rządach PO-PSL kierowane pod jego adresem oskarżenia mają związek z dwiema jego decyzjami z przeszłośc­i. Gawłowski twierdził, że odmówił udzielenia dotacji dla fundacji Lux Veritatis (założonej m.in. przez Rydzyka – red.) na budowę Term Toruńskich oraz odwołaniem w 2008 r. prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej Kazimierza Kujdy (68 l.), który został szefem związanej z Jarosławem Kaczyńskim (71 l.) spółki Srebrna. Zdaniem Gawłowskie­go po tych decyzjach on i jego rodzina stali się celem służb. Polityk mówił, że zaintereso­waniem agentów cieszyła się też jego żona. Z Renatą Listowską-gawłowską próbował się zaprzyjaźn­ić znany z prowokacji agent CBA Tomasz Kaczmarek (44 l.). „Agent Tomek” zasłynął w 2007 r. uwiedzenie­m w ramach rozpracowy­wania operacyjne­go ówczesnej posłanki PO Beaty Sawickiej (56 l.).

Zarzuty dla Stanisława Gawłowskie­go dotyczą lat 2007–2015. Miał wtedy przyjmować od biznesmenó­w pieniądze, zegarki i nieruchomo­ści, m.in. apartament w Chorwacji. Polityk miał też dopuścić się ujawnienia informacji niejawnej i splagiatow­ać swoją pracę doktorską. Byłemu skarbnikow­i PO w tej sprawie za branie łapówek i pranie brudnych pieniędzy grozi do 12 lat więzienia.

Senator Stanisław Gawłowski (52 l.) zeznawał wczoraj przed szczecińsk­im sądem

O. Tadeusz Rydzyk (75 l.) nie dostał od Gawłowskie­go dotacji na termy

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.