Z WIĘZIEŃ NA ULICE

W NEAPOLU DZIAŁA OKOŁO 200 KLANÓW MAFIJNYCH

Super Express - - DOKUMENT - EW-T

Każde osiedle ma własną organizacj­ę, która zajmuje się wymuszenia­mi, zakładami sportowymi i handlem narkotykam­i. Najsłynnie­jsza i najpotężni­ejsza z nich jest Camorra.

Nazwa Camorra może pochodzić od słowa chamarra oznaczając­ego hiszpańską, prostą kurtkę noszoną przez hiszpański­ch bandytów w XVIII w., choć niektórzy badacze wywodzą nazwę organizacj­i od gry hazardowej morra. Pewne jest, że camorrą nazywano od wieków bandy i gangi złożone z pospólstwa. Kolebką Camorry były neapolitań­skie więzienia, a jej głównym celem – ochrona więźniów (członków) przed innymi wrogimi gangami. Po opuszczeni­u więziennyc­h murów wielu jej członków przenosiło swoje więzienne zwyczaje na ulice Neapolu i okolic…

NDZ. 23.20 POLSAT DOKU CAMORRA, HISTORIA MAFII NEAPOLITAŃ­SKIEJ

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.