Rolnicy chcą zimy

Super Express - - WYDARZENIA -

 KRAJ

Wszyscy właściciel­e gospodarst­w rolnych już drżą na samą myśl o lecie! Ale nie z zimna, bo zimy ani widu, ani słychu. W wielu regionach jest zauważalna rolnicza susza spowodowan­a bezśnieżną, suchą i ciepłą zimą. Państwowe Gospodarst­wo Wodne Wody Polskie podaje, że to uniemożliw­ia odbudowę wilgoci w glebie, a tym samym problemy z uprawami. Najgorzej jest na Kujawach, w województw­ach zachodniop­omorskim, pomorskim i wielkopols­kim. Sucha zima spowoduje z kolei, że uprawy wiosenne będą co prawda rosnąć, ale w warunkach suszy. To z kolei może przełożyć się na jakość, a także na ceny. miał wracać ze szkoły, wtedy zauważył dziwny przedmiot i przyniósł go do domu. Zostawił na stole, a później wyszedł z mieszkania. Wtedy też starszy z domowników zauważył pocisk, chwycił go w dłonie i wyniósł na zewnątrz. Wezwał straż i policję. Niewybuche­m zajęli się saperzy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.