Czternasta emerytura co roku

Wiceminist­er Stanisław Szwed o dodatkowym świad

Super Express - - PIERWSZA STRONA -

W2021 r. poza trzynastym świadczeni­em miliony seniorów mogą także liczyć na czternastą emeryturę. Czy jednak będzie ona wypłacana co roku? Nie wyklucza tego w rozmowie z „Super Expressem” wiceminist­er rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed (65 l.)! – Mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli budżet pozwoli, czternastk­a będzie też w kolejnych latach – zdradza nam Szwed.

Zgodnie z planami ministerst­wa przepisy w sprawie czternaste­j emerytury mają być gotowe na przełomie lutego i marca tego roku. Projekt ustawy zakłada wypłacenie czternastk­i po raz pierwwięce­j, szy w listopadzi­e 2021 r. Aby ją otrzymać, trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – zarobki emeryta lub rencisty nie będą mogły przekroczy­ć 2700 zł. Zastosowan­a będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli osoby o najniższyc­h dochodach dostaną pełną kwotę (wysokość minimalneg­o, gwarantowa­nego świadczeni­a na rok 2021), a wszyscy, którzy zarabiają dostaną odpowiedni­o mniejsze czternastk­i. Seniorzy zastanawia­ją się jednak, czy będą dostawać świadczeni­e także w kolejnych latach. Nie wyklucza tego w rozmowie z „Super Expressem” rząd ustami wiceminist­ra Stanisława Szweda. – Jeśli budżet pozwoli, to nie wykluczam corocznej czternastk­i dla seniorów – zdradza nam Szwed. Z pomysłu cieszy

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.