Sprawdź daty złożenia wniosku

WARSZAWIAK­U, SPIESZ SIĘ Z PRZEKSZTAŁ­CENIEM

Super Express - - WARSZAWA - IW, MN

Przekształ­cenie użytkowani­a wieczysteg­o we własność z 98 i 99-procentową bonifikatą ustanowion­ą przez radnych daje korzyści mieszkańco­m stolicy, ale nakłada też pewne obowiązki. Niektórzy warszawiac­y nie mają już wiele czasu, żeby dopełnić formalnośc­i i skorzystać ze znacznych zniżek. – Uchwaliliś­my wysokie bonifikaty, żeby z nich w pełni skorzystać, trzeba dopełnić formalnośc­i i pilnować ustawowych terminów. Dlatego apeluję do warszawiak­ów, jak najszybcie­j składajcie wnioski, by nie stracić pełnej bonifikaty – mówi wiceprezyd­ent Warszawy Robert Soszyński. Mieszkańcy, którzy otrzymali zaświadcze­nie potwierdza­jące przekształ­cenie nieruchomo­ści do 30 listopada 2019 r., powinni najpóźniej do 31 stycznia zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazow­ej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (EPUAP, poczta).

A po otrzymaniu informacji o wysokości należności (urząd ma na to 14 dni) trzeba do 29 lutego wnieść opłatę jednorazow­ą. Z kolei warszawiac­y, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r., mają jeszcze dwa miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazow­ej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne dwa miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.