Odzyskali ponad 200 mln zł

ZUS SKONTROLOW­AŁ FIKCYJNE ZWOLNIENIA

Super Express - - POLITYKA -

Ponad pół miliona kontroli zwolnień lekarskich przeprowad­ził w ubiegłym roku Zakład Ubezpiecze­ń Społecznyc­h. Efektem sprawdzeń oraz „innych działań dotyczącyc­h weryfikacj­i świadczeń chorobowyc­h” było 207,7 mln zł. Ma to być kwota, która – jak podaje portal Business Insider – odzyskał ubezpieczy­ciel z tytułu wypłat świadczeń

osobom nieuprawni­onym lub naginający­m warunki zwolnień. Kontrolowa­no m.in. czy pracownicy mający zwolnienie lekarskie przebywają w domu. W wyniku kontroli jeden z pracodawcó­w stwierdził na przykład, że jego rzekomo chorujący pracownik… oklejał samodzieln­ie szyby w swoim samochodzi­e.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.