Opublikowa­no listy do KRS

Super Express - - POLITYKA -

 WARSZAWA

Po wielu miesiącach sporu Kancelaria Sejmu opublikowa­ła zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictw­a oraz wykazy sędziów, którzy udzielili im poparcia. W styczniu Wojewódzki Sąd Administra­cyjny w Warszawie nakazał publikację list, uchylając postanowie­nie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zakazie ich udostępnia­nia.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.