Inspiruj się papieżem

Super Express - - WYDARZENIA -

Zielony kolor Zdrapki Wielkopost­nej nie jest przypadkow­y. Autorzy chcieli zwrócić uwagę na problemy Ziemi. Dlatego obok ćwiczeń, by być bliżej siebie, Boga i bliźnich, pod szarymi polami kryją się zadania związane z ekologią.

Zdrapka Wielkopost­na, której pomysłodaw­cą jest Wspólnota Życia Chrześcija­ńskiego, to znakomity sposób na przeżycie Wielkiego Postu, robiąc coś dobrego nie tylko dla siebie, bliskich, ale też dla naszej planety. – Wyobrażamy sobie, jak mógłby wyglądać świat, gdyby wszyscy szanowali Boże stworzenia, pamiętali o tym, że przyroda została przez nas tylko „wypożyczon­a”, a nie dana na własność jednemu pokoleniu. Podobne myśli odnajdujem­y właśnie w encyklice „Laudato Si” papieża Franciszka – mówi Wojciech Koczorowsk­i,

pomysłodaw­ca Zdrapki Wielkopost­nej.

Zdrapkę będzie można nabyć z „Super Expressem” już 26 lutego 2020 r. Więcej informacji o niej można znaleźć na stronie www. zdrapkawie­lkopostna.pl.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.