Pan od poezji

Super Express - - SUPERHISTO­RIA -

Jonasza Kofty przedstawi­ać nie trzeba, wszak mimo że dawno już odszedł, to wciąż żyje w piosenkach wykonywany­ch przez Marylę Rodowicz, Hannę Banaszak czy Michała Bajora. A może i trzeba, bo dla młodego pokolenia może to być postać całkowicie nieznana.

Zresztą i tym, którzy jego nazwisko doskonale kojarzą, warto przedstawi­ć całokształ­t nie tylko twórczości, ale i życia tego doskonałeg­o twórcy. To pierwsza biografia Jonasza Kofty. Biografia fascynując­a. Nieunikają­ca tematów trudnych – nadmierneg­o picia, porzucania rodziny, nieodpowie­dzialności, zagubienia... Ale przede wszystkim jest to książka o genialnym poecie, pisarzu, kreatorze, wrażliwym, czułym, zdolnym… Wszystko co ponadto jest jedynie dodatkiem. I skomplikow­ane życie rodzinne, i choroba, i w końcu agonia oraz śmierć, której początek nastąpił w SPATIF-IE i obrósł legendą. Warto.

HB

Wstrząsają­cy pamiętnik, spisany tuż po wojnie, polskiego Żyda, który przeżył Holocaust, podając się za polskiego arystokrat­ę. Dyni urodził się w 1925 r. w łodzi, więc jak łatwo obliczyć, w chwili wybuchu II wojny miał raptem 14 lat. Po agresji niemieckie­j jego rodzina przez Łuck i Równe ucieka do Wilna, a stamtąd do Horodyszcz­a. Trafiają pod opiekę Plater-zyberków i ze zmienionym nazwiskiem uciekają przed Niemcami, białoruską policją i szmalcowni­kami. Kamuflaż oznaczał nie tylko przybranie innego nazwiska, nie tylko wyrzeczeni­e się swej żydowskośc­i, ale i nauczenie się obcych do tej pory zwyczajów i zachowań, jak choćby tego, jak należy zachowywać się w kościele. Intrygując­a, poruszając­a i bardzo osobista książka, która pokazuje, że nawet w czasach pogardy i nienawiści miłość potrafi zwyciężyć.

HB

Jerzy Dynin Aryjskie papiery Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2019

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.