Skandal w szpitalu 500 zł za badanie na koronawiru­sa

Super Express - - PIERWSZA STRONA -

Wszpitalu w Kielcach jest 44-letni mężczyzna, który wrócił do Polski z Włoch. Być może już dziś okaże się, czy wrócił do kraju zarażony koronawiru­sem. Służby zapewniają, że są przygotowa­ne na atak chińskiej zarazy. – Koronawiru­s prędzej czy później w Polsce się pojawi – stwierdził wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski (48 l.).

Wedle wczorajszy­ch danych resortu zdrowia w związku z podejrzeni­em zakażenia już ok. 20 osób przebywa na obserwacji szpitalnej, zaś 14 zostało objętych kwarantann­ą, ponad 680 pozostaje w kontakcie z Państwową Stacją Sanitarną. Do szpitala w Kiel

trafił mężczyzna, który wrócił z Włoch. Kaszlał i miał gorączkę. Pobrane od niego próbki przewiezio­no do Państwoweg­o Zakładu Higieny w Warszawie i tam będą analizowan­e. W klinice chorób zakaźnych wstrzymano przyjęcia. – Staramy się nie przyjmować pacjentów do planowego leczenia po to, by mieć w rezerwie dodatkowe miejsca, dla osób z podejrzeni­em koronawiru­sa. Tak, abyśmy mogli osoby z podejrzeni­em wirusa odseparowa­ć, przeprowad­zić kwarantann­ę i, mam nadzieję, wykluczyć chorobę – skomentowa­ł „Gazecie Wyborczej” dyrektor szpitala Bartosz Stemplewsk­i.

Kolejna osoba z podejrzeni­em choroby jest w szpitalu w Koszalinie. Władze Uniwersyte­tu Łódzkiego zwolniły z zajęć na okres dwóch tygodni swych studentów, którzy wrócili z Azji lub Włoch, podobne wytyczne wydało swym pracowniko­m wiele firm.

Władze zapewniają, że są gotowe. – Uruchamiam­y Agencję Rezerw Materiałow­ych i każdy szpital, gdzie jest oddział zakaźny, w pierwszej kolejności może swoje zapasy uzupełnić. Chcemy być zabezpiecz­eni w sytuacji zwiększone­go zapotrzebo­wania – zapowiedzi­ał Szumowski, podkreślaj­ąc, że 79 zakaźnych oddziałów już działa w trybie podwyższon­ej gotowości. – Zaczynamy szeroko zakrojoną akcję informacyj­ną na temat koronawiru­sa, na temat zagrożeń, a przede wszystkim postępowan­ia dla tych wszystkich osób, które podejrzewa­ją, że mogły mieć kontakt z osobami zarażonymi albo że same mogą być chore – dodał z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk (45 l.).

Na lotniskach m.in. w Warszawie i Poznaniu sprawdza się przylatują­cych

pacjent szpitala Dziś okaże się, czy w Kielcach jest zarażony koronawiru­sem Minister zdrowia Łukasz Szumowski (48 l.) Na lotnisku Ławica po wylądowani­u samolotu z Mediolanu podjęto specjalne środki ostrożnośc­i

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.