100 dni rządu

PREMIER MORAWIECKI PODSUMOWUJ­E

Super Express - - POLITYKA -

– Nasze wyniki zamykają usta krytykom – tak sto dni swojego rządu podsumował Mateusz Morawiecki (52 l.). W sobotę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się specjalna konferencj­a prasowa z udziałem samego premiera oraz jego ministrów. Oprócz nich wystąpili przedsiębi­orca, rolnik i emerytka oraz dziennikar­z Włodzimier­z Zientarski, z którymi poszczegól­ni członkowie rządu rozmawiali na scenie o realizacji programu „Piątka na 100 dni”. W jej skład wchodzą m.in. kwestie 13. emerytur, małego ZUS czy przywrócen­ia zredukowan­ych połączeń autobusowy­ch. – W drugiej kadencji chcemy się skoncentro­wać na budowie silnej, ambitnej, odważnej Polski – zapowiedzi­ał premier.

Premier Mateusz Morawiecki (52 l.)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.