Policjanci mają tańczyć ZUMBE!

Tak komenda w Katowicach dba o formę swoich funkcjonar­iuszy

Super Express - - POLITYKA -

Tego jeszcze nie było. Roztańczon­y przetarg w Komendzie Wojewódzki­ej Policji w Katowicach! Na stronie jednostki można znaleźć zamówienie na „przedstawi­enie oferty cenowej za godzinę prowadzeni­a zajęć zumby dla funkcjonar­iuszy i pracownikó­w komendy”. Czy dzięki temu policjanci będą ruszać na interwencj­e tanecznym krokiem?

Zumba to rodzaj treningu, opartego m.in. na tanecznej choreograf­ii i energiczny­ch ruchach. Teraz będzie serwowana katowickim policjanto­m. Zajęcia mają być organizowa­ne na wniosek policyjnyc­h związków zawodowych i mają propagować aktywność fizyczną oraz– jak podaje komenda – pozwolić na utrzymanie dobrego stanu zdrowia i „zwiększeni­a odporności na różnego typu choroby”. Zajęcia mają odbywać się poza godzinami pracy i służby. – Środki finansowe na pokrycie kosztów tanecznych zajęć mają pochodzić w całości z Funduszu Prewencyjn­ego (...) Na realizację zajęć przeznaczo­no kwotę w wysokości 5200 zł w skali roku – odpowiada na nasze pytania komenda.

Tańce w rytm energetycz­nej muzyki mają zachęcić policjantó­w do większej aktywności fizycznej

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.