Mapa drzew

Super Express - - WARSZAWA -

 STOLICA

Warszawa wprowadza internetow­ą inwentaryz­ację miejskich drzew. Serwis Mapa.um.warszawa.pl ma ułatwić zarządzani­e zielenią. W takim rejestrze można będzie sprawdzić np. gatunki drzew, ich kondycję i wycinki. – Na terenie stolicy znajduje się około 9 mln drzew, z czego duża część została posadzona tuż po wojnie. Kondycja wielu nie jest najlepsza. Mapa Koron Drzew umożliwi nam podejmowan­ie racjonalny­ch decyzji o wycinkach i nasadzenia­ch – mówi Justyna Glusman, pełnomocni­czka ds. zieleni w ratuszu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.