Premier przeznaczy 100 mld zł na ochronę środowiska Dostaniesz dopłaty na remont

Super Express - - POLITYKA - DG, DAB

Premier Mateusz Morawiecki (52 l.) przedstawi­ł we wtorek odświeżoną wersję programu „Czyste powietrze”. Wszystko po to, by zmniejszyć emisję trujących substancji, które powstają w czasie ogrzewania domów i są odpowiedzi­alne za smog. Program będzie uproszczon­y więc szybciej otrzymamy dofinansow­anie. Na program przeznaczo­no ponad 100 mld zł.

„Czyste powietrze” wystartowa­ło w 2018 r., a na nowych zasadach ma ruszyć już na przełomie marca i kwietnia. Szef rządu zapewnia, że na ten cel zabezpiecz­ono ponad 100 mld zł! To ogromne przyspiesz­enie, bo dotąd rozdyspono­wano 1,5 mld zł w ramach 85 tys. wniosków. Czego będą dotyczyć najważniej­sze zmiany? Korzyści odczują właściciel­e i współwłaśc­iciele domów jednorodzi­nnych oraz lokali mieszkalny­ch wydzielony­ch w takich budynkach. Skróci się czas rozpatrywa­nia wniosków o dofinansow­anie – decyzje mają zapadać już nie w 90, a w 30 dni. Uproszczon­e zostaną też zasady przyznawan­ia dotacji na inwestycje termomoder­nizacyjne. Nie będzie już potrzebny gruby plik dokumentów, wystarczą oświadczen­ia. Chętni będą mogli składać wnioski przez internet, za pośrednict­wem stron wojewódzki­ch funduszy ochrony środowiska i portalu gov.pl. Ile zyskają na tym polskie rodziny? Wsparcie może sięgnąć nawet 37 tys. zł, ale będzie uzależnion­e od dochodów wnioskując­ych. Najwięcej dostaną ci zarabiając­y mniej – 1,4 tys. zł w gospodarst­wie domowym i 1,9 tys. zł dla osoby samotnej. – Dla nas czyste powietrze nie ma ceny. Na ten program „Czyste powietrze” będziemy kładli coraz większy nacisk – podkreślił Mateusz Morawiecki, prezentują­c w Skawinie najważniej­sze z wprowadzon­ych zmian. Skorzystać mają też ci, którzy już wymienili źródło ciepła w swoim domu. Dofinansow­anie będzie można uzyskać m.in. na dociepleni­e przegród budowlanyc­h, wymianę starych pieców i kotłów, na montaż nowych źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zmiany w programie „Czyste powietrze” mają pomóc w skutecznie­jszej walce z zabijający­m nas smogiem. Każdego roku w Polsce z powodu zanieczysz­czeń powietrza umiera przedwcześ­nie

19 tys. osób.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.