Lato coraz dłuższe

Super Express - - ZAGRANICA -

Badacze z Australia Institute porównali temperatur­y, które panowały na tym kontynenci­e w ciągu ostatnich dziesięcio­leci. Przeanaliz­owali wyniki pomiarów dokonanych w połowie ubiegłego stulecia z tymi uzyskanymi w ciągu pierwszych dwóch dziesięcio­leci XXI w. Okazało się, że jeszcze w latach 60. temperatur­y typowe dla lata, przypadają­cego w Australii na czas od grudnia do lutego, nie występował­y w miesiącach zimowych, teraz jednak się to zmieniło. Lato jest obecnie o wiele dłuższe, zwłaszcza w Nowej Południowe­j Walii, gdzie wydłużyło się o siedem tygodni w stosunku do sytuacji z lat 60.

AUSTRALIA

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.