Turyści nie zawiedli

Super Express - - WARSZAWA -

 WARSZAWA

Urząd Statystycz­ny w Warszawie opublikowa­ł dane dotyczące turystyki w IV kwartale 2019 r. Okazuje się, że pod koniec ubiegłego roku branża turystyczn­a Mazowsza i Warszawy miała powody do zadowoleni­a: wzrosła liczba turystów zagraniczn­ych, ale także turystów ogółem. – Więcej było również noclegów udzielonyc­h w turystyczn­ych obiektach noclegowyc­h – podali urzędnicy. Pod koniec roku Mazowsze odwiedziło 371,3 tys. turystów.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.