Emerycie, sprawdź, czy dostaniesz 500+

Super Express - - PIERWSZA STRONA - AAC, ABR

÷

Wraz z waloryzacj­ą zmienia się próg dochodowy

Ta wiadomość ucieszy wielu polskich seniorów! W związku z marcową, rekordowo wysoką waloryzacj­ą rent i emerytur, rząd podniósł próg dochodowy uprawniają­cy do wypłaty świadczeni­a 500 plus dla osób niesamodzi­elnych. Dzięki temu wynosi on teraz 1700 zamiast wcześniejs­zych 1600 zł brutto.

To ważna zmiana dla tysięcy osób uprawniony­ch do pobierania dodatku. Najbiednie­jsi seniorzy, którym przysługuj­e 500 plus, nie muszą się martwić, że wraz z wyższą waloryzacj­ą stracą to świadczeni­e. Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, więc istniało ryzyko, że wraz z podwyżkami emerytur wiele osób straci prawo do tego świadczeni­a! Na szczęście Ministerst­wo Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej w porę dostrzegło problem i postanowił­o podnieść próg. Na przykład dodatek w pełnej kwocie 500 zł otrzymają osoby, które mają dochody na poziomie 1200 zł brutto. Wraz ze wzrostem dochodów kwota zasiłku odpowiedni­o się zmniejsza, co można zobaczyć w tabelce obok.

O przyznanie 500 plus mogą wystąpić osoby niezdolne do samodzieln­ej egzystencj­i. Dodatkowe świadczeni­e przysługuj­e ok. 850 tys. osobom, w tym ok. 100 tys. powyżej 75. roku życia. Tacy seniorzy z racji wieku mają prawo do dodatku pielęgnacy­jnego, więc uzyskanie orzeczenia o niesamodzi­elności w ich przypadku jest niemal pewne.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.