Wojsko wzywa rezerwistó­w

Super Express - - POLITYKA -

Takiego poboru nie było od dawna. Wezwanie na ćwiczenia wojskowe mogą otrzymać lekarze, prawnicy, księgowi, kucharze, kierowcy czy operatorzy sprzętu inżyniersk­iego. Polska armia chce w tym roku przeszkoli­ć aż 50 tys. rezerwistó­w. Rok temu podobne szkolenie przeszło 39 tys. osób. Jak informuje „Rzeczpospo­lita”, ćwiczenia będą bardzo intensywne, mają trwać od 5 do 12 dni. Rezerwiści mają być przekwalif­ikowani do innych specjalnoś­ci wojskowych. Ich udział zaplanowan­o m.in. w manewrach wojsk amerykańsk­ich Defender 2020 oraz ćwiczeniu Anakonda-20.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.