CZARNY RYNEK LEKÓW

Super Express - - ZOBACZ TO! -

Dokumental­iści podążają tropem przestępcz­ego procederu. Międzynaro­dowe śledztwo ukazuje mechanizm nielegalne­go przerzutu i rozprowadz­ania leków na receptę. Skutkiem tego procederu jest śmierć ponad siedmiuset tysięcy osób rocznie. Twórcy dokumentu demaskują trasy przemytu ogromnych ilości pigułek, które z Indii przez Francję i Belgię trafiają do USA. Filmowcy ujawniają sposób działania organizacj­i przestępcz­ych i producentó­w lekarstw. Spotykają się też z klientami i ofiarami tego intratnego biznesu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.