Czy to już pandemia?

Super Express - - KORONAWIRU­S -

Na całym świecie odnotowano 97, 8 tys. przy- padków zakażenia ko- ronawiruse­m, a 3353 osobyzmarł­y. najwięcej przypadków jest w Chi- nach.tamzachoro­wało 80 430 osób, a zmarły ponad 3 tys. Koronawiru­s występuje teraz w 81 krajach na wszyst- kich kontynenta­ch. Ofi- cjalnie ofiar śmiertel- nych spoza Państwa Środka jest 270. We Włoszech odnotowano 148 zgonów, w Iranie 107, w Korei Południowe­j 40, a w USA 11. Po chwilowym spadku zachorowań w Chinach, niestety, znów jest nieznaczny wzrost. W środę potwierdzo­no 139 nowych przypadków w stosunku do 114 w poniedział­ek. Umiera 3,4 proc. zakażonych, 80 proc. ma łagodne objawy choroby.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.