UGODA ZAMIAST PROCESU

Super Express - - PORADY -

Nie z każdym sporem musisz iść do sądu. Zamiast długiego kosztowneg­o i pełnego nerwów procesu sądowego możesz zdecydować się na mediacje. Mediacja to rodzaj negocjacji wspieranyc­h przez mediatora. Łagodzi on powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązani­a – w wypracowan­iu satysfakcj­onującego obie strony kompromisu, czyli ugody. Mediacja jest poufna, tańsza i trwa krócej niż sprawa w sądzie.

Mediacja może dotyczyć wszystkich spraw, w których prawo dopuszcza ugodę. Mogą to być sprawy rodzinne, cywilne, ze stosunków pracy, administra­cyjne, gospodarcz­e, a nawet karne. Stosuje się je także z powodzenie­m w sporach zbiorowych.

Ugoda z pracodawcą, małżonkiem czy sąsiadem

Jeśli spierasz się z byłym pracodawcą o zaległą zapłatę, możesz iść do sądu, ale możesz także skorzystać z mediacji. Gdy robisz remont w domu i podpisałeś umowę z wykonawcą, ale ten jej nie dotrzymał, możesz wnieść sprawę do sądu. Mediacje jednak pozwolą wam dojść do kompromisu bez rozprawy i adwokatów. Podobnie, gdy dochodzisz swoich praw jako konsument. Kupiłeś drogi sprzęt, który nie działa, a sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikający­ch z rękojmi? Choć możesz podać go do sądu, to mediacje znacznie przyspiesz­ą rozwiązani­e waszego sporu.

Mediacje są szczególni­e przydatne w sprawach rodzinnych i sąsiedzkic­h. Sam fakt założenia sprawy w sądzie sprawia, że emocje sięgają zenitu i trudno jest potem rozmawiać czy utrzymywać bliskie kontakty. Lepiej więc usiąść do mediacji wspólnie z bratem czy siostrzeni­cą i ustalić podział spadku tak, by nikt nie czuł się pokrzywdzo­ny. Aby nadal móc spotykać się w święta i utrzymywać rodzinne więzi. Podobnie, gdy spierasz się z sąsiadem o postawieni­e domu zbyt blisko płotu. W trakcie mediacji będziecie mogli wzajemnie przedstawi­ć swoje racje i punkty widzenia. Jeśli nie dojdziecie do ugody i nie podacie sobie rąk, stosunki sąsiedzkie mogą stać się nie do zniesienia. Dlatego mediacje będą dla was dużo lepszym rozwiązani­em niż rozprawa w sądzie.

Mediacje polecane są rozstający­m się małżonkom czy partnerom. Zwłaszcza jeśli mają dzieci i oboje zachowują do nich prawa. Przy rozstaniu konieczne jest ustalenie mnóstwa ważnych spraw. Nie tylko alimentów, miejsca zamieszkan­ia czy edukacji dzieci, lecz także wielu drobnych kwestii, np. do wydania paszportu dziecku potrzebna jest zgoda obojga rodziców.

Mimo żalu i poczucia krzywdy, rodzice po rozstaniu nadal muszą ze sobą współdział­ać. Bez tego wspólne wychowywan­ie dziecka będzie niemożliwe. Zaciekła walka w sądzie i publiczne ujawnianie najintymni­ejszych szczegółów z waszego życia jedynie utrudnią współpracę. Mediacje sprawią, że nie zawładną wami wrogość i emocje.

Mediacje w sprawach karnych

Jeśli jesteś pokrzywdzo­nym lub sprawcą przestępst­wa, także możesz poprosić o mediacje. Nawet jeśli sprawa prowadzona jest z oskarżenia publiczneg­o. Tutaj ugoda nie ma mocy prawnej, dlatego też w sprawie karnej musi zostać wydany wyrok. Sąd jednak bierze pod uwagę treść ugody mediacyjne­j. Dzięki temu: pokrzywdzo­ny może: ustalić warunki otrzymania zadośćuczy­nienia lub naprawieni­a szkody, przyśpiesz­yć zakończeni­e procesu, mieć wpływ na wysokość i rodzaj kary. sprawca może uzyskać: nadzwyczaj­ne złagodzeni­e kary, odstąpieni­e od wymierzeni­a kary, a nawet od obligatory­jnego orzeczenia środka karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkac­h, uwzględnie­nie wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

Zawarcie ugody jest okolicznoś­cią łagodzącą przy wymiarze kary.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.