Przepracow­ani lekarze

Super Express - - POLITYKA -

Wielodobow­e (nawet 96-godzinne) dyżury lekarzy, brak możliwości odpoczynku, braki kadrowe – oto problemy, jakie stwierdził­a Najwyższa Izba Kontroli w śląskich szpitalach. NIK wszczęła kontrole w placówkach w Częstochow­ie, Rybniku, Tarnowskic­h Górach, Cieszynie i Jaworznie po tym, jak doszło do serii zgonów i incydentów z udziałem pacjentów, którzy zgłosili się po pomoc do izb przyjęć i szpitalnyc­h oddziałów ratunkowyc­h w regionie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.