Koniec dmuchania

Super Express - - WARSZAWA -

 STOLICA

Prezydent Rafał Trzaskowsk­i podpisał zarządzeni­e w sprawie zakazu stosowania dmuchaw na terenach miasta. „Zobowiązuj­e się dyrektorów biur, burmistrzó­w, kierownikó­w jednostek organizacy­jnych do wprowadzen­ia zakazu stosowania dmuchaw podczas prowadzony­ch prac porządkowy­ch” – czytamy w zarządzeni­u. Od wiosny zatem żadnego dmuchania w śmieci!

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.