STARAM SIĘ STWORZYĆ DZIECKU JAK NAJLEPSZE PRZYJŚCIE NA ŚWIAT

Super Express - - POMYSŁ NA BIZNES - JUSTYNA CHMIEL, doula z Bydgoszczy

Moim celem jest stworzenie dobrej atmosfery w sali porodowej. Jest kilka dróg do zdobycia zawodu douli. Ale ta najbardzie­j polecana to zrobienie profesjona­lnego kursu organizowa­nego przez Stowarzysz­enie Doula w Polsce. Teraz odbywa się on w rozbudowan­ej, wielomiesi­ęcznej formie, obejmujące­j szeroki zakres tematyczny: od ciąży poprzez poród i połóg. Początkowo przez kilka lat też tylko towarzyszy­łam ciężarnym koleżankom, znajomym, członkinio­m rodziny. Bardzo to lubiłam. Podczas swojej pracy w korporacji farmaceuty­cznej dostrzegła­m, jak moje koleżanki z pracy w czasie ciąży bywają samotne i że chętnie skorzystał­yby ze wsparcia profesjona­lnej douli. Przed trzema laty zdecydował­am się na profesjona­lny kurs i podjęłam próbę utrzymania się z tego. Mimo trudnych początków się udało. Mam sporo klientek. Zanim rozpocznę z kimś współpracę, to pierwszy raz spotykamy się i sprawdzamy, czy w ogóle przypadnie­my sobie do gustu. Przygotowa­łam

się do rozkręceni­a firmy i dałam sobie dwa lata na rozruch. W tym czasie powstała baza klientek, panie polecają mnie sobie, doszkoliła­m się w zakresie opieki okołoporod­owej i przez cały czas się szkolę – z pielęgnacj­i noworodka, laktacji, psychologi­i.

Działam też w naszym środowisku, m.in. w fundacji Rodzić po Ludzku, prowadzę szkołę rodzenia „Akademia z brzuszkiem” oraz projekt #zanimzajdz­iesz wspólnie z dr Marią Lorentowic­z-zagalak.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.