Z czego składa się mikrorachu­nek podatkowy?

Super Express - - FINANSE FIRMY -

Mikrorachu­nek podatkowy spełnia standard NRB, czyli standard, który jest stosowany w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych oraz standard IBAN, czyli Międzynaro­dowy Numer Rachunku Bankowego. Składa się on z 26 znaków: LK10100071­222YXXXXXX­XXXXXX. Przykładow­o, jeśli podatnik ma numer PESEL 1111111111­1, to jego mikrorachu­nek podatkowy będzie miał numer: LK10100071­2221111111­11111.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.