Kiedy wrócić do pracy po urodzeniu dziecka?

– komentuje Anna Dessoulavy-śliwińska, psychotera­peutka

Super Express - - KORONAWIRU­S -

– Ile matek, tyle teorii. Są kobiety, które doskonale odnajdują się w domowych realiach. Często są to kobiety wykształco­ne. Drugą grupę stanowią kobiety, dla których życie bez pracy nie istnieje. Z moich obserwacji wynika, że takich kobiet jest więcej. Niekiedy do łączenia macierzyńs­twa z pracą zmusza je sytuacja finansowa. Są szkoły, które mówią o tym, jak ważny w życiu dziecka jest ten pierwszy rok spędzony z matką. Jeśli jednak kobieta czuje się przymuszon­a do pozostania z dzieckiem w domu, budzi to w niej frustrację i niechęć, to przyniesie więcej szkody niż pożytku. Z pewnością pierwsze miesiące w budowaniu więzi, relacji z dzieckiem są ważne. Statystycz­na większość świeżo upieczonyc­h mam, z którymi ja się spotykam, zwykle wraca do pracy po roku.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.