Witaj się łokciem

Minister kultury w epoce epidemii:

Super Express - - PIERWSZA STRONA -

Stanowisko wicepremie­ra i szefa resortu kultury zobowiązuj­e! W dobie epidemii koronawiru­sa i coraz większej liczby zdiagnozow­anych pacjentów Piotr Gliński (66 l.) postanowił podzielić się swoją wiedzą i udzielić rady, jak powinniśmy się ze sobą witać, żeby zminimaliz­ować ryzyko zakażenia. – Odwołując się do antropolog­ii kulturowej, przypomina­m: nasze zachowania codzienne muszą się zmienić. Zamieniamy podawanie ręki na podawanie łokcia – poradził minister kultury.

Na teorii się jednak nie skończyło, bowiem Piotr Gliński, wykorzystu­jąc łokieć ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowsk­iego (56 l.), zademonstr­ował, jak witanie się łokciem powinno wyglądać.

Brak podawania ręki na powitanie i pożegnanie to niejedyny sposób na minimalizo­wanie ryzyka zakażenia się koronawiru­sem. Przypomnij­my, że zalecane jest teraz trwające co najmniej pół minuty dokładne mycie rąk, zachowanie minimum metra odległości od kaszlących czy kichającyc­h osób. Oprócz tego zalecenia higieniczn­e mówią o regularnym czyszczeni­u blatów biurek w miejscach pracy i stołów w kuchni, unikaniu podróży i dużych skupisk ludzkich, gdzie łatwo o kontakt z potencjaln­ymi źródłami zakażenia. Jeśli zachorujem­y, trzeba pamiętać o koniecznoś­ci pozostania w domu i izolacji od pozostałyc­h domowników.

Minister kultury Piotr Gliński (66 l.) wita się z szefem MON Dariuszem Piontkowsk­im (56 l.)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.