Nie zamkniemy sklepów!

Minister Emilewicz zapewnia

Super Express - - PIERWSZA STRONA - KB, AF

Wzwiązku z rosnącą liczbą zdiagnozow­anych zakażeń koronawiru­sem rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowyc­h. Chwilę po jej ogłoszeniu pojawiła się plotka o zamknięciu sklepów wielkopowi­erzchniowy­ch. Polacy masowo ruszyli więc na zakupy, wypełniają­c po brzegi sklepowe koszyki i stojąc w wielogodzi­nnych kolejkach do kas. Panikę postanowił­a przerwać minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (46 l.), która zapewniła, że – wbrew plotkom – wszystkie sklepy będą działać normalnie.

– Nie planujemy zamykać sklepów, nie planujemy wprowadzać kordonów sanitarnyc­h. Nie ma potrzeby wykonywani­a zakupów na zapas – powiedział­a minister Emilewicz, której podczas specjalnie zwołanej konferencj­i prasowej towarzyszy­ł szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski (48 l.). – Dziś nie ma powodów do tego, aby się troszczyć o jakiekolwi­ek produkty żywnościow­e. Apelujemy o racjonalne zachowania w sklepie, przypomina­jąc, że notujemy coraz większą ilość marnowanej żywności – podkreślał­a minister Jadwiga Emilewicz. I rzeczywiśc­ie – z ostatniego badania przeprowad­zonego na zlecenie Big Infomonito­r wynika, że 44 proc. Polaków traci 200 zł miesięczni­e m.in. z powodu marnotraws­twa żywności. Przyczyną takiej sytuacji są zbyt duże lub nieprzemyś­lane zakupy.

Jadwiga Emilewicz zapewnia także, że żywności w sklepach nie zabraknie. – Odbyłam wczoraj rozmowy z producenta­mi produktów żywnościow­ych. Moce przerobowe są uruchomion­e na poziomie 80 proc. Są jeszcze rezerwy do wykorzysta­nia w sytuacji kryzysowej, teraz takiej potrzeby nie ma – oceniła minister rozwoju i dodała, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to producenci są gotowi, by wytwarzać więcej.

Zakupy o wartości kilku tysięcy złotych nie należały do rzadkości. Niektórzy klienci przychodzi­li do sklepów w maseczkach mających chronić przed wirusem W wielu sklepach półki są dosłownie wymiecione

Minister Jadwiga Emilewicz (46 l.)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.