Przywróćmy godność seniorom

Super Express - - OPINIE -

Fundacja Biedronki powstaje po to, by nieść pomoc osobom starszym. W tym roku na ten cel przeznaczy aż 50 mln zł. Fundacja rozpoczyna swoją działalnoś­ć w roku, w którym sieć sklepów Biedronka obchodzi swoje 25-lecie!

Pierwszym programem Fundacji Biedronki, który poprowadzi ona wspólnie z Caritas Polska, będą karty przedpłaco­ne „Na codzienne zakupy”. Otrzyma je 10 tys. potrzebują­cych seniorów. Fundacja przeznaczy na to blisko 15 mln zł.

Od kwietnia do stycznia 2021 r. seniorzy będą otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 100 lub 150 zł miesięczni­e na karcie przedpłaco­nej. Kart będzie można używać na zakupy w sklepach Biedronka. Dzięki takiej formie pomocy seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczy­ć pieniądze, co wspiera ich poczucie niezależno­ści i godności.

To nie pierwszy rok, gdy Caritas wspólnie z siecią Biedronka organizuje podobną akcję. Badania Caritas pokazują, że dzięki kartom przedpłaco­nym seniorzy lepiej się odżywiają – częściej kupują produkty, na które wcześniej nie było ich stać, np. owoce, warzywa, mięso i nabiał. Mają też więcej środków na lekarstwa i leczenie.

W Radzie Fundacji Biedronki zasiadają same znakomitoś­ci: prof. dr hab. Anna Giza-poleszczuk, socjolog, siostra Małgorzata Chmielewsk­a, przełożona wspólnoty Chleb Życia, prof. dr hab. Jerzy Hausner, promotor ekonomii wartości opartej na solidaryzm­ie społecznym, oraz przedstawi­ciele Grupy Jeronimo Martins.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.