Rus

Super Express - - PORADY - MATEUSZ ALBIN

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną telefonicz­ną infolinię, której pracownicy informują o postępowan­iu w sytuacji podejrzeni­a zakażenia koronawiru­sem. Całodobowa informacja działa pod numerem 800-190-590. Połączenie z Telefonicz­ną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultant­ami porozmawia­sz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Co, jeśli miałem kontakt z zakażonym?

Bliski kontakt oznacza bezpośredn­ie przebywani­e w towarzystw­ie chorego w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut. Może to być np. dłuższa rozmowa twarzą w twarz albo zamieszkiw­anie w tym samym gospodarst­wie domowym/ pokoju hotelowym/akademiku itp.

Osoby z bliskiego kontaktu NIE są uważane za zakażone, jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby. Muszą jednak pamiętać o kilku zaleceniac­h:

 trzeba zostać w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z chorym (kwarantann­a);

 należy prowadzić samoobserw­ację (m.in. codzienny pomiar temperatur­y);

 należy udostępnić numer telefonu sanepidowi;

 jeżeli objawy wystąpią, należy powiadomić sanepid lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyj­no-zakaźnego.

Jakie są zasady kwarantann­y?

Domowa kwarantann­a dotyczy zdrowych, którzy mieli styczność z chorymi lub podejrzany­mi o zarażenie koronawiru­sem. Kwarantann­a jest decyzją administra­cyjną nakładaną przez inspektora powiatoweg­o lub graniczneg­o i trwa 14 dni.

UWAGA! Jeśli jesteśmy objęci kwarantann­ą, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantann­y.

Za jej nieprzestr­zeganie grozi mandat karny w wysokości 5 tys. zł.

Należy przygotowa­ć się, że podczas kwarantann­y może zapukać do nas policja. Jak poinformow­ał resort zdrowia, funkcjonar­iusze policji w porozumien­iu ze służbami sanitarnym­i codziennie sprawdzą, czy osoby objęte kwarantann­ą przebywają w domach. Zbiorą przy okazji informacje, czy potrzebna jest im pomoc.

Zamknięto granice Polski

W związku ze stanem zagrożenia epidemiczn­ego zamknięte zostały polskie granice. Do Polski wpuszczani będą Polacy wracający z zagranicy oraz cudzoziemc­y związani z Polską zawodowo lub rodzinnie. Wszystkie osoby wjeżdżając­e do Polski będą musiały poddać się 14-dniowej kwarantann­ie domowej z bezwzględn­ym zakazem opuszczani­a mieszkania.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś zagranicą lub miałeś styczność z osobą, która wróciła i zaobserwow­ałeś u siebie objawy związane z chorobą, powinieneś natychmias­t powiadomić telefonicz­nie sanepid lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyj­no-zakaźnego.

UWAGA! Najlepsze źródło wiedzy dotyczące zagrożenia koronawiru­sem to raporty GIS.

Jak się zabezpiecz­yć przed koronawiru­sem?

Nowy koronawiru­s przenosi się drogą kropelkową, podobnie jak grypa, której szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku. Główny inspektor sanitarny przedstawi­ł zalecenia zmniejszaj­ące ryzyko zarażenia.

 Często myj ręce, korzystają­c z wody i mydła. Jeśli masz taką możliwość, dezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kontakt dłoni z twarzą może spowodować przeniesie­nie się wirusa z dotykanej powierzchn­i na siebie.  Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchn­ie dotykowe, takie jak biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze.

 Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy, co najmniej 1–1,5 m odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, następnie wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce.

 Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Tylko maseczka założona przez chorą osobę chroni otoczenie.

 Picie alkoholu nie chroni przed wirusem. Alkohol obniża odporność organizmu. Wysokoproc­entowy alkohol sprawdzi się za to jako środek dezynfekuj­ący.

Czy należy zrobić zapasy jedzenia?

Niedługo po ogłoszeniu przypadku pierwszego zakażenia w Polsce półki w niektórych sklepach opustoszał­y. Władze na podstawie doświadcze­ń innych krajów uspokajają, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestr­zeniania się koronawiru­sa.

W trakcie epidemii należy stosować się do poleceń służb medycznych

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.