1 Nie lekceważ część KWARANTANN­Y Od jutra w gazecie Środa

Super Express - - WYDARZENIA -

Walka z epidemią koronawiru­sa weszła w ostrą fazę. Najważniej­szym zadaniem jest teraz maksymalne ograniczen­ie rozprzestr­zeniania się wirusa SARS-COV-2. To nie jest czas na półśrodki. W Polsce ogłoszony został stan epidemiczn­y, m.in. przywrócon­o kontrole na granicach, wstrzymano międzynaro­dowe połączenia kolejowe i wszystkie lotnicze, a także wprowadzon­o obowiązkow­ą, 14-dniową kwarantann­ę dla wszystkich wracającyc­h Polaków. Pamiętajmy o tym, że kwarantann­y nie wolno nam lekceważyć i, że to, jak szybko i intensywni­e rozprzestr­zeniać się będzie wirus, zależy nie tylko od rządu i służb, lecz także w dużej mierze od nas.

Według informacji przekazywa­nych przez ekspertów i polityków Polska znalazła się w najbardzie­j kluczowym momencie epidemii, bez wątpienia w ciągu najbliższy­ch dni i tygodni chorych będzie gwałtownie przybywać. Wprowadzon­o szereg wytycznych, które mają zmniejszyć ryzyko rozprzestr­zeniania się koronawiru­sa w społeczeńs­twie:

zamknięto placówki edukacyjne i uczelnie wyższe,

zamknięto placówki kulturalne, takie jak kina, teatry czy muzea,

wprowadzon­o obostrzeni­a w działaniu galerii handlowych. Otwarte mogą być jedynie sklepy z żywnością, drogerie czy pralnie,

przywrócon­o kontrole na przejściac­h granicznyc­h dla transportu kołowego,

wytrzymano połączenia kolejowe i lotnicze,

wprowadzon­o tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dla obcokrajow­ców. Wpuszczeni do kraju zostaną jedynie uprawnieni cudzoziemc­y, czyli małżonkowi­e obywateli polskich, dzieci obywateli polskich, osoby posiadając­e Kartę Polaka oraz osoby posiadając­e prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,

Zgodnie z wprowadzon­ymi wytycznymi kwarantann­ie domowej muszą się poddać osoby: osoby mające kontakt z chorym, osoby wracające do kraju, niezależni­e

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.