Powroty samolotem

Super Express - - WYDARZENIA -

Do Polski wpuszczone zostaną wszystkie loty czarterowe z obywatelam­i RP na pokładzie. Dla tych, którzy nie mają możliwości powrotu do kraju transporte­m kołowym PLL LOT wraz z rządem przygotowa­li specjalnie loty, które odbędą się z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Malty i ze Stanów Zjednoczon­ych. Osoby znajdujące się w miejscach, do których nie zostanie zorganizow­any specjalny przelot, mogą zgłaszać zapotrzebo­wanie na jego stworzenie. Co ważne, podróżując­y będą musieli kupić bilety samodzieln­ie. Zapłacą za nie zryczałtow­aną stawkę, która zależeć ma od kierunku lotu, pozostałą kwotę dopłaci polski rząd.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.