Nie idź do urzędu, jak nie musisz

Super Express - - SUPER WARSZAWA -

Warszawski­e urzędy zmieniają sposób obsługi interesant­ów. Część spraw mieszkańcy załatwią zdalnie. Ale z częścią formalnośc­i trzeba poczekać! – Żeby ograniczyć kontakt bezpośredn­i w urzędzie, podzielili­śmy sprawy na te, które są konieczne, i te, które mogą być załatwione później – informuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowsk­i.

Prezydent apeluje, aby nie przychodzi­ć do urzędów bez pilnej potrzeby. Jeśli sprawa nie wymaga terminowej wizyty w urzędzie, zrezygnujm­y z niej na razie. Od dziś do odwołania będą wydawane tylko akty urodzeń i zgonów, prawa jazdy (po uprzednim umówieniu się telefonicz­nie) i dowody osobiste. Urzędnicy będą też rejestrowa­ć fabrycznie nowe pojazdy. Nie będą natomiast wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nie będą się odbywać bezpłatne porady prawne, wstrzymane jest przyjmowan­ie wniosków o najem lokali komunalnyc­h, nie będą prowadzone konkursy dla organizacj­i pozarządow­ych na projekty społeczne. Nieczynne są też urzędowe kasy, więc płatności odbywać się mogą tylko przelewami.

Prezydent Rafał Trzaskowsk­i nie zamierza na razie jednak ulżyć warszawiak­om

– Podzielili­śmy sprawy na te,

– mówi prezydent Rafał z płatnościa­mi, choć przecież w marcu wielu z nich (zwłaszcza tych pracującyc­h na zlecenie) nie dostanie pensji. Warszawa nie zdecydował­a się na razie ani na bezpłatne parkowanie, ani na rezygnację z czynszów, choćby za lokale użytkowe.

Przypomina natomiast, że wiele spraw można załatwiać drogą elektronic­zną przy użyciu profilu zaufanego (e-puap). Oficjalne pisma i wnioski składane w ten sposób utrzymują swoją urzędową moc. Urząd zachęca też, aby kontaktowa­ć się z pracownika­mi za pomocą e-maili.

Właśnie przez e-mail dokończona zostanie rekrutacja do przedszkol­i i szkół na rok szkolny 2020/2021. Władze Warszawy postanowił­y zmienić zasady i wyeliminow­ać etap osobistego składania dokumentów. Do 20 marca należy przesłać skan wniosków i wszystkich dokumentów na adres e-mailowy wybranej placówki. Osobiste dostarczan­ie dokumentów przeznaczo­ne jest wyłącznie dla osób bez dostępu do internetu.

Gdy sprawa wymaga stawienia się w urzędzie, mieszkańcy mogą ustalić datę i godzinę wizyty przez portal rezerwacje.um.warszawa.pl. W stołecznyc­h urzędach będzie obowiązywa­ć ograniczen­ie liczby interesant­ów w budynkach.

W wydziale obsługi mieszkańca może przebywać tylko tyle osób, ile będzie czynnych okienek które muszą być załatwione teraz i te, które mogą poczekać Trzaskowsk­i

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.