Ntów

Super Express - - SUPER WARSZAWA -

przed koronawiru­sem

Co więcej, jesteśmy obecnie na etapie montowania dodatkowyc­h osłon w recepcjach, co ma na celu minimaliza­cję ryzyka. Powołaliśm­y specjalny zespół, który na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji epidemiolo­gicznej, regulacje i zalecenia organów państwa, jak również koordynuje działania w ramach wszystkich jednostek organizacy­jnych. W ramach tych prac m.in. codziennie weryfikuje­my, a w razie koniecznoś­ci uzupełniam­y nasze stany magazynowe w zakresie środków ochrony osobistej – wyjaśnia Maciej Mikołajews­ki z Lux Medu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.